Suomi.fi-käyttäjäyhteisö

Säännöt

1. SUOMI.FI-KÄYTTÄJÄYHTEISÖ

Suomi.fi-käyttäjäyhteisöllä tarkoitetaan Väestörekisterikeskuksen ja siihen liitoksissa olevien virastojen ja yhteistyökumppaneiden (jäljempänä näissä säännöissä VRK) tilaamaa/toteuttamaa tutkimusyhteisöä. Yhteisöä hallinnoi Digitalist Finland Oy Väestörekisterikeskuksen toimeksiannosta.


2. Jäsenyys

Yhteisöön voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat henkilöt, jotka käyttävät säännöllisesti internetiä ja sähköpostia ja ovat kiinnostuneita julkisen sektorin palveluihin liittyvistä asioista. Osallistumalla Suomi.fi-käyttäjäyhteisöön vakuutat täyttäväsi nämä osallistumisedellytykset ja sitoudut hyväksymään jäsenenä nämä säännöt.
 

3.Yhteisön tehtävät

Yhteisössä toteutetaan erilaisia tehtäviä, joihin yhteisöön liittyneet jäsenet kutsutaan sähköpostilla. Kutsuja voidaan lähettää myös tekstiviestillä. Osa tehtävistä voi olla sellaisia, joihin kutsutaan vain valittu joukko yhteisön jäsenistä.


4.Tehtäviin osallistuminen


Suomi.fi-käyttäjäyhteisössä esitettyihin tehtäviin saa osallistua vain yhteisöön kuuluva jäsen. Osallistuminen ja vastaaminen on vapaaehtoista. Tehtävät on laadittu tutkimustarkoituksiin ja niihin tulee vastata totuudenmukaisesti ja osallistujan omiin kokemuksiin ja mielipiteisiin perustuen. Jokainen jäsen pitää huolen siitä, että vastaukset ovat asiallisia, liittyvät olennaisesti käsiteltävään aiheeseen, eivätkä ole sisällöltään loukkaavia (eivät sisällä esimerkiksi kiroilua tai rasistisia mielenilmaisuja). Jäsen pitää myös huolen siitä, ettei dominoi keskustelua liikaa, vaan jättää hyvän tavan mukaisesti tilaa myös muiden osallistujien kommenteille ja mielipiteille.

Yhteisön jäsen vastaa kaikista mahdollisista yhteisöön osallistumisesta liittyvistä kustannuksista, kuten esimerkiksi internetliittymän kustannuksista, laite-, ohjelmisto- tai muista vastaavista kustannuksista. Osallistumiseen liittyvistä palkkioista ja palkitsemisesta todetaan näiden sääntöjen kohdassa 5.


5. Palkitseminen

Yhteisöön osallistumisen ensisijaisena palkkiona on mahdollisuus päästä vaikuttamaan vastauksillaan. Lisäksi paneeliin osallistuvat jäsenet osallistuvat kuukausittain suoritettavaan Presentcard-lahjakorttien arvontaan. Lisäksi paneelissa voidaan arpoa yllätyspalkintoja tai tehtäväkohtaisia palkintoja. Tiedot arvonnoista ovat nähtävillä Suomi.fi-käyttäjäyhteisön etusivulla. Palkittaville ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla ja kysytään tarvittaessa lisätietoja palkkion lähettämistä varten. Suomi.fi-käyttäjäyhteisön jäsen voi halutessaan kieltäytyä palkinnon vastaanottamisesta. Kukin jäsen vastaa itse mahdollisista palkinnoista aiheutuvista veroista. Yhteisön hallinnoija vastaa mahdollisista arpajaisveroista.

6. Tutkimusten luottamuksellisuus


Jäsenten antamat vastukset käsitellään luottamuksellisesti ja osallistujien yhteystietoja tai vastauksia ei välitetä kolmannelle osapuolelle. Rekisteröitäviä tietoja käytetään yhteisön aineiston analysointiin ja luokitteluun.


7. Tunnukset ja salasanat

Yhteisön tehtäviin osallistuminen edellyttää kirjautumistunnusta sekä salasanaa, jonka jäsen voi itse määrittää kirjautuessaan yhteisöön ensimmäisen kerran tai muuttaa asiakasyhteisön sisällä kohdasta ”Omat tiedot”. Jokainen jäsen vastaa tunnusten ja salasanojen huolellisesta säilytyksestä ja tietoturvasta.


8. Henkilötiedot

Henkilötietolain edellyttämä tietosuojaseloste ja informaatio rekisterinpitäjästä, tämän edustajasta, kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelyn tarkoituksesta on saatavissa Suomi.fi-käyttäjäyhteisön sivustolta. Yhteisön yhteydessä kerättyä tietoa säilytetään vain niin kauan, kuin Yhteisö on toiminnassa. Hyväksymällä nämä ehdot annat Väestörekisterikeskukselle oikeunden karätä ja käsitellä Yhteisöön toimittamaasi tietoa. 

9. Oikeudet aineistoon


Jäsen vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet luovuttaa VRK:n käyttöön tehtävän yhteydessä antamansa tiedot ja mahdollinen muu aineisto riippumatta siitä, missä muodossa aineisto on (esimerkiksi valokuvat).

Yhteisön sivustolla oleva aineisto ja tiedot on tarkoitettu ainoastaan yhteisön tehtäviin osallistumiseen, eikä jäsen saa käyttää itse tai antaa kolmannen osapuolen käyttää niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Jäsen vastaa VRK:lle, yhteistyökumppaneille ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan välittömästä ja välillisestä vahingosta, joka on aiheutunut tämän kohdan vastaisesta toiminnasta.


10. Vastuunrajoitukset


VRK ja sen yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa tai korvausvelvollisia Suomi.fi-käyttäjäyhteisössä julkaistujen tai jäsenten antamien tietojen sisältöjen oikeellisuudesta tai puutteista. Kaikki annetut tiedot ja sisältö tarjotaan tutkimustarkoituksiin sellaisina kuin ne ovat. Yhteisöön osallistuminen on vapaaehtoista ja vastikkeetonta.

VRK ja palvelun hallinnoija pyrkivät pitämään Suomi.fi-käyttäjäyhteisön sivuston käytettävissä häiriöttä mutta VRK tai palvelun hallinnoija eivät vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta tai virheettömästä toiminnasta.


11. Irtisanoutuminen ja jäsenen poistaminen Suomi.fi-käyttäjäyhteisöstä


Yhteisöön osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi irtisanoutua milloin tahansa yhteisösivuston ”Omat tiedot”-osiossa. Irtisanoutumista ei tarvitse perustella erikseen. Tällöin henkilötiedot poistetaan asiakasyhteisön rekisteristä. VRK:lla tai palvelun hallinnoijalla on oikeus päättää jäsenyys, mikäli jäsen ei ole osallistunut yhteisön tehtäviin ensimmäisten kolmenkymmenen (30 päivän) aikana, jäsentilin epäillään joutuneen väärinkäytön kohteeksi tai jäsen on jollain muulla tavalla rikkonut yhteisön sääntöjä. Jäsenen henkilötiedot poistetaan tällöin rekisteristä.
 

12. Muutokset

VRK ja yhteisön hallinnoija varaavat kaikki oikeudet näiden sääntöjen, Suomi.fi-käyttäjäyhteisön ja sen tutkimusten, palkkioiden ja palkitsemisjärjestelmän muutoksiin ja/tai niiden lopettamiseen. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan yleensä Suomi.fi-käyttäjäyhteisön sivustolla.